İletişim

İletişim

Genel Sekreterlik: +90 507 695 67 99

Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Merkez Kurulu Genel Sekreterlik: +90 534 911 57 96

Eğitim, Kültür ve Sanat Politikaları Merkez Kurulu Genel Sekreterlik: +90 544 399 12 57

Hukuk, Güvenlik ve Dış Politikalar Merkez Kurulu Genel Sekreterlik: +90 535 397 55 55

Sağlık, Gıda ve Sosyal Politikalar Merkez Kurulu Genel Sekreterlik: +90 539 844 37 12

Yerel Yönetim Politikaları Merkez Kurulu Genel Sekreterlik: +90 542 383 59 57

Twitter – Facebook – Instagram: @sadkomkurumsal