Merkez Kurullar

  • Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Merkez Kurulu / Başkan: Ali Halit Demirtaş
  • Eğitim, Kültür ve Sanat Politikalar Merkez Kurulu / Başkan: Ferhat Altun
  • Ekonomi Politikaları Merkez Kurulu / Başkan: Bahri Çetin
  • Hukuk, Güvenlik ve Dış Politikalar Merkez Kurulu / Başkan: Mustafa Aktaş
  • Sağlık, Gıda ve Sosyal Politikalar Merkez Kurulu / Başkan: Hasan Pektaş
  • Yerel Yönetim Politikaları Merkez Kurulu / Başkan: Özkan Can