SADKOM Kimdir?

SADKOM, 20.01.2020 Tarihi’nde İstanbul’da kurulmuş;  millet iradesi ve temel hak ve hürriyetler doğrultusunda, adaleti, emniyeti, ahlakı ve milli değerleri önceleyerek, Türkiye’nin, sınai, ticari, sosyo-ekonomik, eğitim, kültür, sanat, politika, yerel yönetim ve diğer tüm alanların gelişmesine ve kalkınmasına katkıda bulunabilmek amacıyla; birbirinden bağımsız düşünebilen ancak bütüne ulaşmada birbirine bağımlı, kendi alanlarında uzmanlaşacak, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları ile de uyumlu hareket edebilecek merkezlerin oluşmasını ve koordinasyonunu sağlayacak, ortak hedeflere ulaşmada “MERKEZ” olarak konumlanacak bir Sivil Toplum Kuruluşu’dur.