Vizyon – Misyon

  • VİZYONUMUZ

Sosyal sorumluluk bilincini ekonomik ve sosyal yaşamın tüm alanlarında sürdürülebilir kılarak, paylaşımı, sosyo kültürü, inancı, değerleri ve estetiği önceliğine alan, uluslararası platformlarda konusunda, etkin ve üstün değer üretebilen farklı yetkinliklerin birbirinden istifade edebileceği bir sivil toplum kuruluşu olmak.

  • MİSYONUMUZ

Sürekli öğrenen ve paylaşan bir kuruluş olarak, mevcut yasalar çerçevesinde başta ülkemiz kurum ve kuruluşları ile olmak üzere yurtiçi ve yurtdışındaki benzer kuruluşlarla işbirlikleri yapıp, insan ve değer eksenli çalışan tüm kurum ve kuruluşlara kısa, orta ve uzun süreli ekonomik, kültürel ve sosyal konularda stratejik projeler üretmek, bu projeleri hayata geçirmek ve sürdürülebilir kılmak.